طبق گفته یکی از بینندگان وبلاگ هنگام باز کردن iTunes برنامه کرش میشود.این مشکل بسیاری از استفاده کنندگان iTunes است.

برای رفع این مشکل به قسمت control panel ویندوز رفته و در ویندوز XP قسمت Add or Remove programs و در ویندوز 7 به در Control panel قسمت Unistall a program رفته و برنامه های اپل :

Apple Mobile Device Support

Apple Software Update

Bonjour

iTunes

Safari

Quick Time

را پاک کنید و دوباره iTunes را نصب کنید.

مشکل حل خواهد شد.