چند ماهی بود که تیم مای جیلبریک بلاگ کار خود را متوقف کرده بود ولی باز شروع به کار کرد،پس با ماهمراه باشید...