بعضی از کاربران iPhone 5s به Touch ID اعتمادی ندارند و با ترفند ای به وجود آمده به راحتی میتوان به صفحه اصلی موبایل (Spring Board) وارد شد.برای اینکه کاربران این تلفن همراه تلفنی امن داشته باشند می توانند با انتخاب طرحی آن را رمز خود قرار دهند.برای اطلاعات بیشتر به ادامه مطلب مراجعه کنید...

برنامه Stride 2 به شما اجازه میدهد تا طرحی را به عنوان رمز خود انتخاب کنید و از آن به عنوان رمز عبور استفاده کنید.

شما از طریق صفحه بالا می توانید طرح مورد نظر خود را به عنوان رمز عبور خود اتخاب کنید و حساسیت تشخیص شکل کشیده شده را تنظیم کنید.

برای تنظیم حساسیت یا تغییر رمز عبور میتوانید به Settings به قسمت Stride مراجعه کنید.

قسمت Show Green Highlight برای نمایش تصیر کشیده شده است که پشنهاد میشود خاموش باشد.

منبع : iDownload Blog