بعضی ها هستند که اطلاع از آب و هوا کار های روز مره آن هاست.تو سیدیا این برنامه ها زیاد هست ولی تا حالا توییکی نبود که به Slide to unlock صفحه قفل اطلاعات آب و هوا اضافه بکند! SlideWeather به شما اجازه میدهد تا آب و هوا را در Lock Screen به جای Slide to unlock ببینید.
این توییک در سیدیا پولی است ولی شما میتوانید از سورس هایی که در اینجا گذاشتم اون رو رایگان دانلود کنید.