یکی از بدی های آیپاد تاچ های نسل دوم مدل بندی آن است(مثل بقییه آیپاد تاچ ها)ولی در نسل دوم این آیپاد به دلیل وجود iOS 4 برای این سیستم عامل در مدل mc کند تر است و نمیتوان سیستم عامل آن را تغییر زیادی داد(جیلبریک).مثلا:عدم نصب سیستم عامل whited00r 6 بر روی این مدا از آیپاد نسل دوم است.یکی دیگر از مدل های این نسل آیپاد mb model است که یکی از بهترین مدل های iPod touch در تمامی نسل ها است.در ادامه ی مطلب با چگونگی اطلاع از مدل iPod touch خود در تمامی نسل ها آشنا میشوید...


در home screen به settings بروید

گزینه ی General را لمس کنید

گزینه ی About را لمس کنید

همانطور که مشاهده میکنید iPod touch 2g من MB مدل است : )